ilabekken-RESIZE

Ilabekken i Trondheim etter at den ble åpnet. Foto: SINTEF

Ilabekken i Trondheim etter at den ble åpnet. Foto: SINTEF

Ilabekken i Trondheim etter at den ble åpnet. Denne løsningen er med på å hindre oversvømmelser. Foto: SINTEF