kull_alu

Fgur som viser økningen i bruk av kull til aluminiumsproduksjon.

Fgur som viser økningen i bruk av kull til aluminiumsproduksjon.