energikilder_alu

Figur som viser at kull er den viktigste energikilden til produksjon av aluminium.

Energikilder som brukes til aluminiumsproduksjon. Diagram.