Insekter 5 Foto Shutterstock NTB

Uten iherdige insektforskeres innsamling av materiale de siste 200 år, hadde vi ikke kommet dit at vi nå kjenner storparten av artsmangfoldet i Norge. Foto: Shutterstock, NTB

Insekter. Bildet viser en tege.

Uten iherdige insektforskeres innsamling av materiale de siste 200 år, hadde vi ikke kommet dit at vi nå kjenner storparten av artsmangfoldet i Norge. Foto: Shutterstock, NTB