Insekter 4 Foto Shutterstock NTB

De fleste bestander er også tilpasset høy dødelighet, enten gjennom at de blir spist eller tilfeldig død. De fleste bestander er også tilpasset høy dødelighet, enten gjennom å bli spist eller tilfeldig død. Foto: Shutterstock, NTB

Insekter. Foto viser sommerfugl på en blomst.

De fleste bestander er også tilpasset høy dødelighet, enten gjennom at de blir spist eller tilfeldig død. De fleste bestander er også tilpasset høy dødelighet, enten gjennom å bli spist eller tilfeldig død. Foto: Shutterstock, NTB