Kvinner sport 2 Foto Shutterstock NTB

Mange av verdens fremste idrettsfolk er kvinner, men internasjonale idrettsorganisasjoner ledes som regel av menn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Likestilling. Bildet viser en kvinne og en mann i startgropen.

Mange av verdens fremste idrettsfolk er kvinner, men internasjonale idrettsorganisasjoner ledes som regel av menn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB