Utøya Foto Colourbox

Det er ti år siden 22. juli. Men fortellingen er ikke ferdig formet. Foto: Colourbox

22. juli. Bildet viser Utøya.

Det er ti år siden 22. juli. Men fortellingen er ikke ferdig formet. Foto: Colourbox