Øseraffinering av silisium Illustrasjon Bjørnstad Tranell

Illustrasjon som viser øseraffinering av silisium. Gassbobler i blå og grønn med slagget i brunt og rosa. Bildet viser også toppslagg som kan forekomme for noen legeringer. Fra Bjørnstad & Tranell: MMTB, 2021, vol. 52, pp. 1392-1412

Silisum. Illustrasjonen viser prosessen bak øseraffinering.

Illustrasjon som viser øseraffinering av silisium. Gassbobler i blå og grønn med slagget i brunt og rosa. Bildet viser også toppslagg som kan forekomme for noen legeringer. Fra Bjørnstad & Tranell: MMTB, 2021, vol. 52, pp. 1392-1412