Nuvosil_illustrasjon_verdikjede

Verdikjede for resirkulering av metallspon ved hjelp av ekstrudering i stedet for smelting.

Verdikjede for resirkulering av metall uten oppvarming.