Atomprøvesprengning Foto Franske myndigheter Public Domain

Atomprøvesprengning i Stillehavet i 1970. Foto: Franske myndigheter, Public Domain, snl.no

Moruroa. Bildet viser en prøvesprengning i 1970.

Atomprøvesprengning i Stillehavet i 1970. Foto: Franske myndigheter, Public Domain, snl.no