Bildet skal illustrere en gutt som er trist og har spiseproblemer / spiseforstyrrelser