Professor Jianguo Liu Photo Michigan State University

Professor Jianguo Liu. Foto: Michigan State University

Gunnerusprisen. Bildet viser professor Jianguo Liu Photo Michigan State University.

Professor Jianguo Liu. Foto: Michigan State University