Duncan Akporiaye

Duncan Akporiaye er forskningsdirektør ved SINTEF Materialer og kjemi