Dopamin. Mål. Foto Shutterstock NTB

Dopamin kan bidra til å forklare hvorfor menn er avhengige av lidenskap for å lykkes. Men også en bestemt atferd hos gutter med autisme. Foto: Shutterstock, NTB

Dopamin. Bildet viser en mann som krysser målstreken først.

Dopamin kan bidra til å forklare hvorfor menn er avhengige av lidenskap for å lykkes. Men også en bestemt atferd hos gutter med autisme. Foto: Shutterstock, NTB