andrea_gruber_betzy-002-RESIZE

SINTEF-forsker Andrea Gruber foran tungregnemaskinen Betzy.

For at ammoniakk skal bli et reelt alternativ må forskerne vite flere detaljer om hvordan ammoniakken oppfører seg under ulike forbrenningsforhold. Svarene får de ved hjelp av tungregning og etter hvert fullskalaforsøk i lab. Resultatene er så langt svært lovende. Her er Gruber foran sin gode venn Betzy. Foto: Helge Stranden, UNINETT/Sigma2