3D_NH3H2N2-Air_Phi10_IsosurfT1300KFlexMag005_timevol2 (002)

Animasjon av forbrenningsprosessen til ammoniakk i en skipsmotor.

Matematisk modell gjort om til anomasjon. Forbrenning av ammoniakk.