Silisium avgasser 2 Foto Vegar Andersen

Innblikk i prosessen. Prosessgass forbrenner over råmaterialene i kontakt med luft og resirkulert avgass. Foto: Vegar Andersen

Silisium. Bildet viser en del av prosessen.

Innblikk i prosessen. Prosessgass forbrenner over råmaterialene i kontakt med luft og resirkulert avgass. Foto: Vegar Andersen