Silisium avgasser 1 Foto Vegar Andersen

Operatører fra Elkem Thamshavn stod for tapping av flytende silisium fra ovnen. Foto: Vegar Andersen

Silisium. Bildet viser tapping av flytende silisium.

Operatører fra Elkem Thamshavn stod for tapping av flytende silisium fra ovnen. Foto: Vegar Andersen