Sveiserobot-3D-printing-Illfoto DN

Rød robotarm ses i forgrunnen, blåkledt operatør med sveisemaske ses i bakgrunnen.