Stingsild 3 Illustrasjon Shutterstock NTB

Hos trepigget stingsild passer hannen ungene i et rede han har bygget selv. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Bildet viser stingsildrede.

Hos trepigget stingsild passer hannen ungene i et rede han har bygget selv. Illustrasjon: Shutterstock, NTB