Stingsild Foto Anders Romundset NGU NTNU

12.000 år gamle stingsildbein ble funnet i Finnmark av NGU. Foto: Anders Romundset, NGU/NTNU

Stingsild. Foto viser 12.000 år gamle bein.

12.000 år gamle stingsildbein ble funnet i Finnmark av NGU. Foto: Anders Romundset, NGU/NTNU