Stingsild 4 Foto Shutterstock NTB

Genvarianter som gjør stingsilda i stand til å leve i ferskvann, fantes allerede i fiskene i havet. Foto Shutterstock, NTB

Bildet viser stingsild.

Genvarianter som gjør stingsilda i stand til å leve i ferskvann, fantes allerede i fiskene i havet. Foto Shutterstock, NTB