Trepigget stingsild 1 Foto Shutterstock NTB

Stingsild greide overgangen fra saltvann til ferskvann flere steder. Svaret på hvorfor ligger i genene. Foto Shutterstock, NTB

Bildet viser. trepigget stingsild.

Stingsild greide overgangen fra saltvann til ferskvann flere steder. Svaret på hvorfor ligger i genene. Foto Shutterstock, NTB