Tradisjonelle medier Illustrasjonsfoto Colourbox

Tradisjonelle medier er fremdeles viktige for å få informasjon. Illustrasjon: Colourbox

Bildet viser kvinne som skifter tv-kanal.

Tradisjonelle medier er fremdeles viktige for å få informasjon. Illustrasjon: Colourbox