Carbon,Capture,Technology,Research,-,Net,Co2,Footprint,Neutralize,Development

Illustrasjon der hender fanger CO2 fra fabrikkutslipp.

Illustrasjon av hånd som fanger CO2 fra fabrikkutslipp.

CO2 kan brukes til noe nyttig. Denne teknologien kalles CCU - carbon capture and utilisation.