Cosgear hale

Cosplay utøves av millioner av mennesker. Dette er modellen Whitespring. Foto: Katrix media

Cosgear. Bildet viser modellen WhiteSpring.

Cosplay utøves av millioner av mennesker. Dette er modellen Whitespring. Foto: Katrix media