Robot med last Foto Roger Andre Søraa NTNU

St. Olavs var det første sykehuset i Skandinavia som tok i bruk transportroboter for å frakte varer rundt. Her en robot i ferd med å laste opp. Foto: Roger Andre Søraa, NTNU

Roboter. Bildet viser en transportrobot i ferd med å laste opp.

St. Olavs var det første sykehuset i Skandinavia som tok i bruk transportroboter for å frakte varer rundt. Her en robot i ferd med å laste opp. Foto: Roger Andre Søraa, NTNU