Robot i korridor Foto Roger Søraa NTNU

Denne boksen på fire hjul blir pussig nok sett på som et lite dyr. Foto: Roger Andre Søraa, NTNU

Roboter. Foto viser transportroboten ved St. Olavs hospital.

Denne boksen på fire hjul blir pussig nok sett på som et lite dyr. Foto: Roger Andre Søraa, NTNU