Gruvedrift i Kina Foto Shutterstock NTB

Digitalisering driver mye av utviklingen i verden, men i den barske gruveindustrien gjenstår fremdeles mye. Et kinesisk-norsk samarbeid skal få fart på den. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser gruve, angivelig i Kina.

Digitalisering driver mye av utviklingen i verden, men i den barske gruveindustrien gjenstår fremdeles mye. Et kinesisk-norsk samarbeid skal få fart på den. Foto: Shutterstock, NTB