istock-539656060-RESIZE

Metallproduksjon skaper mye spillvarme

Metallproduksjon

Kyiv, Ukraine - November 6, 2014: Brave Worker in Metallurgical Plant looks into electroslag furnace during melting.