Skipsfart 3 Foto SFI Move

Forholdene er ikke alltid som dette. Foto: SFI MOVE

Bildet viser et skin. Bildet er tatt rett ovenfra.p i rolig farvan

Forholdene er ikke alltid som dette. Foto: SFI MOVE