Container vessels in Thailand port

Slike forhold er ikke noe problem. Det kan bli atskillig verre når det er røft. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Skip 2 Foto Colourbox

Slike forhold er ikke noe problem. Det kan bli atskillig verre når det er røft. Illustrasjonsfoto: Colourbox