forsøk_havsolkraftII

Her tester forskerne fortøyninga til det flytende anlegget vha sensorer.

Test av fortøyningssystem.