forsok_havsolkraftii-RESIZE

Her tester forskerne et forankringssystem som skal gi installasjonene nok frihet til å takle bølgene. De lilla sensorene måler bevegelsene. Foto: SINTEF