forsok_havsolkraft-RESIZE

Modell av flytende solkraftverk i lab hos SINTEF

Modell av flytende solkraftverk i lab hos SINTEF