Laptop screen view six multiethnic people involved in group videocall

Kulturforskjeller kan skape krøll når mange jobber sammen – fra ulike land.

Kulturforskjeller mellom folk i et team

Team working by group video call share ideas brainstorming negotiating use video conference, pc screen view six multi ethnic young people, application advertisement easy and comfortable usage concept