Adrian Lervik og TEM 2 Foto NTNU

Adrian Lervik med det avanserte elektronmikroskopet som gjorde det mulig å få svar. Foto: NTNU

Bildet viser Adrian Lervik og TEM:

Adrian Lervik med det avanserte elektronmikroskopet som gjorde det mulig å få svar. Foto: NTNU