Legeringer Illustrasjon Adrian Lervik NTNU

Det krevde flere års arbeid og avansert utstyr å finne frem til modeller for atomstrukturen som kunne forklare legeringenes egenskaper. Illustrasjon: NTNU

Illustrasjonen viser modeller for atomstrukturen i legeringene.

Det krevde flere års arbeid og avansert utstyr å finne frem til modeller for atomstrukturen som kunne forklare legeringenes egenskaper. Illustrasjon: NTNU