Kjonstad Riso Haugland Foto Per Henning NTNU

Eirik Kjønstad, Rosario Roberto Riso og Tor Strømsem Haugland fra forskningsgruppen «teoretisk kjemi» ved Institutt for kjemi, har jobbet sammen med Henrik Koch på prosjektet i flere år. Tor og Rosario startet på prosjektet som masterstudenter, og Eirik som doktorgradskandidat. Foto: Per Henning, NTNU

ERC: Bildet viser tre som er med på Henrik Kochs prosjekt.

Eirik Kjønstad, Rosario Roberto Riso og Tor Strømsem Haugland fra forskningsgruppen «teoretisk kjemi» ved Institutt for kjemi, har jobbet sammen med Henrik Koch på prosjektet i flere år. Tor og Rosario startet på prosjektet som masterstudenter, og Eirik som doktorgradskandidat. Foto: Per Henning, NTNU