Kristin Ytterstad Pettersen Foto Kai Dragland NTNU

Kristin Ytterstad Pettersen er blant de to som mottar ERC Advanced Grant på inntil 25 millioner kroner. Henrik Koch er den andre. Foto: Kai Dragland, NTNU

ERC. Bildet viser professor Kristi.n Ytterstad Pettersen

Kristin Ytterstad Pettersen er blant de to som mottar ERC Advanced Grant på inntil 25 millioner kroner. Henrik Koch er den andre. Foto: Kai Dragland, NTNU