Henrik Koch Foto NTNU

Kjemiprofessor Henrik Koch studerer avanserte, teoretiske modeller for molekyler. Foto: NTNU

Bildet viser kjemiprofessor Henrik Koch.

Kjemiprofessor Henrik Koch studerer avanserte, teoretiske modeller for molekyler. Foto: NTNU