Henrik Koch 2 Foto NTNU

Kjemiprofessor Henrik Koch studerer avanserte, teoretiske modeller for molekyler. Foto: NTNU

ERC. Bildet viser professor Henrik Koch.

Kjemiprofessor Henrik Koch studerer avanserte, teoretiske modeller for molekyler. Foto: NTNU