oval spenne med tekstil på oversiden. foto åge hojem ntnu vitenskapsmuseet-6 – Kopi

Spennen med tekstilet ble funnet i en kvinnegrav på Hestnes sør i Trøndelag, under utgravinger i 2020. Grava er datert til ca. år 850-950, midt i vikingtid. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Tekstiler. Bildet viser spenne fra vikingtid med tøybit.

Spennen med tekstilet ble funnet i en kvinnegrav på Hestnes sør i Trøndelag, under utgravinger i 2020. Grava er datert til ca. år 850-950, midt i vikingtid. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet