Illustrasjon-01 – Kopi

Oversikt over funnstedet. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet

Illustrasjonen viser en oversikt over kvinnegraven.

Oversikt over funnstedet. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet