Hestnes Foto Kristoffer Rantala

Arbeidet med tekstilene fra Hestnes er en del av de arkeologiske undersøkelsene som er gjennomført før bygging av ny E39 mellom Betna og Stormyra i Heim kommune. Arbeidet er finansiert av Statens Vegvesen. Foto: Kristoffer Rantala

Oversiktsbilde fra Hestnes.

Arbeidet med tekstilene fra Hestnes er en del av de arkeologiske undersøkelsene som er gjennomført før bygging av ny E39 mellom Betna og Stormyra i Heim kommune. Arbeidet er finansiert av Statens Vegvesen. Foto: Kristoffer Rantala