IMG-20210215-WA0004

Shreenath Krichtamurthy i jobb i laben hos SINTEF.