Jordskredet i Gjerdrum

Ask 20210226. Det har rast flere hus i skredkanten etter det store jordskredet på Ask i Gjedrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB