Gullvepser. Foto Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforsknning. CC BY 3.0.