mikroskopbilder

Mikroskopbilder av lungeceller.

Mikroskopbilder av mini-lunger: Til venstre bilde av friske celler. I midten er cellene infisert med koronavirus. Cellene til høyre har fått medisiner slik at de er så godt som friske igjen.