Fremside

Foto. To forskere ser på mikroskopbilder på laben.

Doktorgradsstipendiat Erlend Ravlo og forsker Wei Wang er en del av forskningsgruppen på laboratoriet hvor de dyrker fram mini-lunger som brukes i testing av ulike medisiner. Foto: Idun Haugan, NTNU